XXXV Dni Świecia
dzień pierwszy
Turniej Miast Specjala, koncert Patrycji Markowskiej
dzień drugi
“Mania Poznawania”