„NaDęty Chopin” — XXVI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Świecie 2010
dzień pierwszy
NaDęty Chopin - dzień 1
dzień drugi
NaDęty Chopin - dzień 2
dzień trzeci
NaDęty Chopin - dzień 3