„Królewny i Święte”

Sesja studyjna seniorek, biorących udział w pro­jek­cie „Przebudzenie – ciąg dalszy” Kariny Dzieweczyńskiej, i jego pierwszego etapu pt. „Królewny i Święte”. Etap ten, to przygotowania i finalnie – publiczny pokaz mody, w strojach autorstwa Justyny Koeke. Artystka wykonała te stroje na podstawie dziecięcych rysunków (własnych i swoich sióstr). Cytując Karinę Dzieweczyńską, ku­ra­tor­kę projektu: Rysunki odkrywające dzie­cię­ce marzenia artystka pragnie skon­fron­to­wać z osobami starszymi – kobietami bę­dą­cy­mi u schyłku życia, by dać im moż­li­wość wcielenia się w jedną z wybranych przez siebie postaci z rysunków (np. w kró­lew­nę, świętą, Maryję) […]. Fotoreportaż z kil­ku­dnio­wej realizacji, obejrzeć można na tej stronie.