Probitech

To firma zaopatrująca przed­się­bior­stwa zwią­za­ne z przemysłem mięsnym, w ak­ce­so­ria do ich produkcji i kon­fek­cjo­no­wa­nia (pętelki, klipsy, osłonki, etc.). Sesja zdję­cio­wa na potrzeby materiałów pro­mo­cyj­nych.