Wyroby firmy „Kier”

Wybrane zdjęcia z sesji (ponad 160 pro­duk­tów) dla Zakładów Mięsnych „Kier” z Ja­strzę­bia Pomorskiego.