Wybrane zdjęcia z warsztatów plastycznych z Beatą Pflanz.