Śniadaniowy Rekord Guinnessa

Fotoreportaż z wydarzenia w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 7 w Świeciu. Była to ogól­no­pol­ska próba bicia rekordu Guinnessa w „Naj­więk­szej lekcji gotowania zdrowego śniadania”. Pełna fotorelacja na stronie: sdm.saldat.pl.