Fotografie z I etapu akcji “Przebudzenie — Reaktywacja”. Migawki z wybranych performensów Artiego Grabowskiego.