publikacje [4]

Materiały drukowane o różnym prze­zna­cze­niu – od akcydensów biurowych, po­przez ulot­ki, broszury, materiały mar­ke­tin­go­we, a na albumach i cza­so­pi­smach kończąc. Do­kład­ne opi­sy do każej pozycji, wy­świe­tla­ją się po umieszczeniu kursora myszki nad wybraną ilustracją.