„Święto Papieru” 2015
część kulturalna


Fotoreportaż z kolejnej edycji „Święta Pa­pie­ru”, czyli imprezy kulturalno-sportowej, or­ga­ni­zo­wa­nej przez zakłady celulozowo-papiernicze Mondi Świecie S.A. Na tej pod­stro­nie znajdują się wybrane zdjęcia z wy­da­rzeń kulturalnych. Pełna fotorelacja z czte­rech dni, na stronie: www.saldat.pl/upload/swpap15/.